Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie informuje o podjętych przedsięwzięciach podczas zagrożenia epidemicznego spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2. Jednostka zmuszona była zamknąć tymczasowo zarządzane przez siebie obiekty, jednakże w dużej mierze przeniosła swoją aktywność do Internetu. Równolegle prowadzone są prace konserwacyjne na ww. obiektach.

Ministerstwo Cyfryzacji informuje o możliwości pobrania internetowego dokumentu potwierdzającego miejsce zameldowania mieszkańców. By skorzystać z tej usługi, trzeba posiadać Profil Zaufany oraz komputer lub telefon z dostępem do Internetu. Dokument generowany jest bezpłatnie w ciągu kilku minut.

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że podjęła wszystkie czynności związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 10 maja 2020 r., do których była zobowiązana przepisami prawa.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim Collegium Medicum, opracowała nowoczesny mobilny Program Ograniczania Picia. Składa się on z aplikacji E-POP raz platformy internetowej www.e-pop.pl.

W Parlamencie trwają prace nad nowelizacją ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, która ma na celu uporządkowanie i wzmocnienie efektywności strategii planowania i zarządzania rozwojem Polski na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Jednym ze sprawozdawców planowanych do wdrożenia przepisów był Sławomir Skwarek, reprezentujący Ziemię Łukowską Poseł na Sejm RP. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na zainicjowanie prac nad strategią ponadlokalną w powiecie łukowskim, gdzie liderem i koordynatorem tych prac jest Miasto Łuków.