Trwa nabór wniosków o granty w ramach Funduszu Pomocowego dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2020. Program oferuje dotacje na działania podejmowane w odpowiedzi na kryzysową sytuację związaną z pandemią COVID-19.

Miło nam poinformować, że Miasto Łuków otrzymało dotację celową na zadanie realizowane w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa", Priorytet 3 dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspierania czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

23 lipca 2020 r. przypada 76. rocznica wyzwolenia Łukowa spod okupacji niemieckiej. Wówczas, w 1944 r. obszary miejskie zostały odbite przez wojska radzieckie wspomagane przez Armię Krajową. Niestety okres ten to także dramat mieszkańców, a także niespotykane w skali II wojny światowej zniszczenia, które dosięgnęły miasto w ponad 80% jego powierzchni. Poniżej zaprezentowano historyczne artykuły na temat wojennej rzeczywistości, jaka miała miejsce na terenie miasta w lipcu 1944 r.

28 osób wzięło udział w konsultacji szkoleniowej dla najmłodszych reprezentantów Polskiego Związku Kickboxingu w formule pointfighting. Szkolenie odbywało się w sobotę 18 lipca w Aleksandrowie w gminie Łuków. Trenerem kadry narodowej jest łukowski trener Zenon Pawlikowski.

Miło nam poinformować, że w dniu 20.07.2020 r. Burmistrz Piotr Płudowski podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja instalacji oświetlenia ulicznego w Łukowie na energooszczędne – Etap II” w ramach Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.