W związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadzonymi obostrzeniami dotyczącymi m.in. przemieszczania się, zapobiegającymi dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa oraz zawieszeniem, z dniem 26 marca 2020 roku, bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Miasta Łuków, informuję przedstawicieli komitetów wyborczych, że zgłoszeń kandydatów na członków OKW na terenie Miasta Łuków można dokonywać za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Urząd Miasta Łuków zawiesza od dnia 26 marca 2020 r. do odwołania bezpośrednią obsługę interesantów.

Przedsiębiorcy, którzy wstrzymali działalność gospodarczą w związku z epidemią koronawirusa, nie muszą płacić za wywóz śmieci. Żeby zostać zwolnionym z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości musi złożyć nową deklarację. W przypadku, gdy deklaracja była złożona łącznie za całą nieruchomość (np. w budynku oprócz prowadzonej przez nas działalności są inne firmy), informację o zaprzestaniu działalności należy zgłosić właścicielowi nieruchomości, na którym spoczywa obowiązek złożenia nowej deklaracji. 

Z uwagi na ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego w Polsce, wprowadza się zmiany w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łuków na rok szkolny 2020/2021.

Zarząd Związku Miast Polskich z uznaniem przyjmuje projekt Programu budowy 100 obwodnic, gdyż jego realizacja może znacząco wpłynąć na rozwój wielu miast i ich obszarów funkcjonalnych, ułatwiając tranzyt i równocześnie uspokajając ruch w miastach oraz umożliwiając dostęp do nowych terenów rozwojowych. Program budzi zrozumiałe emocje, ponieważ - co zrozumiałe - nie zawiera wszystkich oczekiwanych przez społeczności lokalne zadań, a także jest rozłożony na dwa okresy realizacyjne, co powoduje naciski na przeniesienie części zadań z okresu dalszego do bliższego.