Informacja o zwołaniu 58. sesji Rady Miasta Łuków

Przewodniczący Rady Miasta Łuków Krzysztof Okliński informuje o zwołaniu na dzień 26 maja 2022 roku 58. zwyczajnej sesji Rady Miasta Łuków. Początek obrad zaplanowano na godz. 11:00. Sesja zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym z sali konferencyjnej im. Jana Pawła II przy ul. Józefa Piłsudskiego 17 w Łukowie.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie.
  2. Przyjęcie wniosków do przedstawionego porządku obrad LVIII sesji Rady Miasta.
  3. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miasta.
  4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miasta i działalności Burmistrza w okresie od LVII sesji Rady Miasta.
  5. Ocena zasobów pomocy społecznej.
  6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Łuków z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności Dyrektora Zakładu Gospodarki Lokalowej w Łukowie.
  8. Wolne wnioski i informacje.
  9. Zamknięcie.

Transmisja sesji będzie prowadzona na stronie internetowej Miasta - www.lukow.pl.