Transmisja NA ŻYWO: 57. Sesja Rady Miasta Łuków

Zachęcamy do śledzenia NA ŻYWO zwołanej na dzień 21 września 2022 r. 63. sesji Rady Miasta Łuków. Porządek obrad oraz imienne wyniki głosowania radnych dostępne są w portalu eSesja.pl. Początek obrad zaplanowano na godz. 12:00.

Zawiadomienie o wyłączeniu z gminnej ewidencji zabytków

Burmistrz Miasta Łuków informuje o wyłączeniu z gminnej ewidencji zabytków Miasta Łuków domu położonego przy ul. Żelechowskiej 20 B na działce oznaczonej w ewidencji gruntów m. Łuków Nr 6547/8.

"Duża" obwodnica Łukowa - zapraszamy na spotkanie

Burmistrz Łukowa Piotr Płudowski zaprasza mieszkańców miasta na spotkanie informacyjne w sprawie tzw. "dużej" obwodnicy Łukowa. Rozmowy o nowej drodze zaplanowano w poniedziałek 26 września o godz. 15.00 w Łukowskim Ośrodku Kultury.

Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy jest organizatorem trzeciej edycji Kampanii Społecznej “Sadza płonie. Czad zabija. Żyj.”, która w tym roku odbywa się pod Honorowym Patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Związku Rzemiosła Polskiego, TVP3 Kraków. Tegoroczna edycja organizowana jest we współpracy z innymi organizacjami kominiarskimi Krajową Izbą Kominiarzy, Korporacją Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego, Kominiarską Fundacją Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska, Cechem Kominiarzy Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej.

Ogłoszenie: realizacja opieki stomatologicznej w szkołach podstawowych

Burmistrz Miasta Łuków zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na realizację opieki stomatologicznej nad uczniami szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łuków. Opieka stomatologiczna dotyczy łącznie ok. 2 722 uczniów szkół.