Informacja: nabór do szkół i przedszkoli

Rusza nabór dzieci do szkół podstawowych oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, których organem prowadzącym jest Miasto Łuków. Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 rozpocznie się 1 marca 2021 roku i będzie prowadzona elektronicznie.

Spotkanie dla mieszkańców ul. Podgórnej

 

Burmistrz Łukowa Piotr Płudowski zaprasza mieszkańców ul. Podgórnej na spotkanie informacyjne poświęcone planom budowy przez samorząd wyżej wymienionej ulicy. Spotkanie zaplanowano w środę 3 marca o godz. 16:30 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Konarskiego w Łukowie.

Ogłoszenie

Działając na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz z rozdz. IV pkt 22 Ogłoszenia Burmistrza Miasta Łuków z dnia 25 stycznia 2021 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań miasta o charakterze pożytku publicznego w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w wyniku przeprowadzonego konkursu w dniu 18 lutego 2021 roku zostali wybrani niżej wymienieni oferenci:

Ostrzeżenie przed marznącymi opadami deszczu

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych w Warszawie informuje o marznących opadach deszczu, które mogą występować w piątek 19 lutego 2021 r. na terenie powiatu łukowskiego. Stopień zagrożenia: 1.

Uwaga na silny mróz!

Jak informuje Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Warszawie, na terenie powiatu łukowskiego ogłoszony został I stopień zagrożenia silnym mrozem.