Konsultacje społeczne

Zgodnie z Ogłoszeniem Burmistrza Miasta Łuków z dnia 10 maja 2023 r. o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Łuków w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Burmistrz Miasta Łuków udostępnia projekt uchwały wraz z formularzem zgłaszania uwag.

Projekt uchwały wraz z formularzem zgłaszania uwag