Kwalifikacja wojskowa w 2024 r.

Znamy termin tegorocznej kwalifikacji wojskowej. Obejmie ona głównie mężczyzn urodzonych w roku 2005, a także tych, którzy z różnych względów nie otrzymali do tej pory kategorii wojskowej i urodzili się w latach 2000-2004.

Kwalifikacja wojskowa prowadzona będzie w Łukowie przy Al. Wojska Polskiego 61 w okresie od 1 marca do 5 kwietnia 2024 r. (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz 29 marca 2024 r.). Jej celem jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności fizycznej i psychicznej osób kwalifikujących się do pełnienia służby wojskowej.

Do punktów wyznaczonych przez wojsko udadzą się też kobiety. Poszukiwane są zwłaszcza te, które urodziły się pomiędzy 1997 a 2005 rokiem, nie zostały do tej pory przyporządkowane do żadnej z kategorii i posiadają odpowiednie, przydatne w wojsku kwalifikacje.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy powinna przedstawić dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokumentację medyczną dotyczącą jej stanu zdrowia (w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia do kwalifikacji wojskowej) albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność, o których mowa w art. 62 ust. 4 ustawy o obronie Ojczyzny oraz dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

W przypadku niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej nakłada się grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję.

 

DO POBRANIA: