W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (nabór pozakonkursowy) Miastu Łuków przyznano dofinansowanie w wysokości 2 667 139,00 zł.

Dotychczas otrzymane środki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

Budowa trzech kładek pieszych nad Krzną w m. Łuków

Całkowita wartość zadania: 465 645,00 zł
Wartość dofinansowania: 311 763,00 zł

Zakres zadania obejmował: roboty rozbiórkowe kładek, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie ław żwirowych w geowłókninie, wykonanie podpór żelbetonowych, zabezpieczenie izolacją lekką powierzchni betonowych stykających się z gruntem, wykonanie zasypki za podporą, montaż łożysk, montaż konstrukcji stalowej wraz z balustradami, odtworzenie i umocnienie koryta rzeki Krzna Południowa, wykonanie stożków, uzupełnienie nasypu na dojściu do kładek, ustawienie krawężników na dojazdach, wykonanie nawierzchni chodnika na dojściu do kładek, reprofilację i korektę skarp na odcinku połączenia ze skarpami istniejącymi oraz umocnienie skarp.

Przebudowa ulic miejskich: ul. Laskowskiego (102424L), ul. Kanałowa (102396L) i ul. Pastewnik (102450L) w m. Łuków

Całkowita wartość zadania: 989 455,91 zł
Wartość dofinansowania: 274 579,11 zł

Zakres zadania obejmował: wykonanie jezdni o nawierzchni mineralno-bitumicznej o szerokości 6 m, ustawienie krawężnika ulicznego, ustawienie krawężników najazdowych (zaniżonych) w miejscach zjazdów i przejść dla pieszych, wymiana (w części przełożenie) kostki brukowej na chodniku, zjazdach i zatokach do parkowania równoległego, budowa zatoki postojowej z chodnikiem (przy skrzyżowaniu ul. Kanałowej z ul. Pastewnik), wymiana trzech progów zwalniających z kostki brukowej, wymiana kolektora deszczowego i przykanalików z uzupełnieniem studzienek ściekowych, wymiana włazów istniejących studni rewizyjnych i studzienek ściekowych.

Przebudowa ul. Browarnej (102361L) w m. Łuków

Całkowita wartość zadania: 1 616 712,00 zł
Wartość dofinansowania: 612 065,00 zł

Zakres zadania obejmował: wykonanie jezdni o nawierzchni mineralno-bitumicznej o szerokości 6 m, ustawienie krawężnika ulicznego, ustawienie krawężników najazdowych (zaniżonych) w miejscach zjazdów i przejść dla pieszych, wymiana (w części przełożenie) kostki brukowej na chodniku i zjazdach, przebudowa zatok postojowych (parkowanie prostopadłe) na nawierzchnię z kostki brukowej, budowa zatoki postojowej z kostki brukowej o parkowaniu równoległym.

Budowa wraz z przebudową ul. Zaokręgiem (102529L) w m. Łuków

Całkowita wartość zadania: 345 709,24 zł
Wartość dofinansowania: 149 145,24 zł

Zakres zadania obejmował: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, podbudowy, odwodnienie – uzupełnienie kanalizacji deszczowej z regulacją studzienek, elementy ulic – krawężniki, obrzeża, ciągi pieszo-rowerowe, zjazdy, wymianę oświetlenia, demontaż stanowisk słupowych, nawierzchnie, oznakowanie poziome i pionowe.

Wykonanie parku do ćwiczeń Street Workout nad rzeką Krzną w m. Łuków

Całkowita wartość zadania: 167 042,05 zł
Wartość dofinansowania: 158 862,00 zł

Zakres zadania obejmował: wykonanie parku (miejsca) do ćwiczeń typu Street Workout składającego się z jednego zestawu do ćwiczeń, wykonanie nawierzchni bezpiecznej z prefabrykowanych płyt gumowych, montaż urządzeń komunalnych oraz montaż oświetlenia słupowego z oprawami LED (2 punkty).

Przebudowa ul. Objazdowej (102441L) w m. Łuków

Całkowita wartość zadania: 491 458,57 zł
Wartość dofinansowania: 242 515,57 zł

Zakres zadania obejmował: roboty przygotowawcze, podbudowy, elementy ulic – krawężniki, nawierzchnie, oznakowanie pionowe.

Przebudowa ulic miejskich: ul. Turystyczna (102511L) i ul. Wypoczynkowa (102525L) w m. Łuków

Całkowita wartość zadania: 665 054,12 zł
Wartość dofinansowania: 330 067, 12 zł

Zakres zadania obejmował: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, podbudowy, elementy ulic – krawężniki, wymiana/remont oświetlenia drogowego, nawierzchnia, oznakowanie poziome i pionowe.

Przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Łukowie

Całkowita wartość zadania: 1 578 170,70 zł
Wartość dofinansowania: 578 170,70 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmuje: prace rozbiórkowe i wyburzeniowe, konstrukcję, pokrycie dachu z pracami towarzyszącymi, instalacje elektryczne, instalację wentylacji mechanicznej, instalację centralnego ogrzewania, instalację freonową, stolarkę okienną i drzwiową, elewację, wykonanie schodów zewnętrznych, wykończenie powierzchni ścian, stropów, podłoże pod podłogę sportową wraz z nawierzchnią sportową i wyposażenie (wymianę drabinek gimnastycznych, wymianę i montaż nowego osprzętu sportowego do koszykówki i siatkówki, wykonanie ścianki wspinaczkowej na ścianie szczytowej budynku).

Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Parku Miejskiego w Łukowie

Całkowita wartość zadania: 350 550,00 zł
Wartość dofinansowania: 17 285,27 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmuje: wybudowanie małej tężni solankowej wraz z małą architekturą w postaci ławek parkowych.

Instalacja oddymiania i wydzielenie klatki schodowej w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Łukowie

Całkowita wartość zadania: 765 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 1 181,91 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmuje: wykonanie instalacji oddymiania i wydzielenie klatki schodowej w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Łukowie.