Flaga i Godło Rzeczypospolitej Polskiej


Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (nabór konkursowy w dniach 10-28.12.2020 r.) Miasto Łuków otrzymało dofinansowanie w wysokości 1 000 000,00 zł.

W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (nabór pozakonkursowy) Miastu Łuków przyznano dofinansowanie w wysokości 2 667 139,00 zł.