Nieruchomość położona przy ul. Nowogródek

Składająca się z działek:

  • nr 6860/346 - pow 463 m2
  • nr 6849/7 - pow 16 m2

Przeznaczenie: MNI-realizacja i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej intensywnej