Nieruchomość położona przy ul.Lapiguz

 

Nieruchomość oznaczona jako działka:

  • nr 1677/3 - pow. 2010 m2

Przeznaczenie: RMU8 - tereny przeznaczone na realizację i utrzymanie zabudowy zagrodowej i usług nieuciążliwych.

Zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży