Nieruchomość położona przy ul. Południowej

Składająca się z działek:

  • nr 7016/12 - pow 515 m2
  • nr 7014/12 - pow 436 m2
  • nr 7012/4 - pow 1 193 m2 (udział 1/3)

Przeznaczenie: MNE8-realizacja i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej