BO: Remont 350 m chodnika na ul. Sienkiewicza

Zakwalifikowany do głosowania projekt do zrealizowania ze środków Łukowskiego Budżetu Obywatelskiego pn. „Remont 350 m chodnika na ul. Sienkiewicza”. Poniżej prezentujemy opracowany przez wnioskodawcę opis zgłaszanego projektu, lokalizacje projektu, uzasadnienie realizacji projektu i jego szacunkową wartość.

 

Opis zgłaszanego projektu:

Projekt zakłada wymianę chodnika od ronda wzdłuż ul. H. Sienkiewicza, do ul. Kilińskiego. Projektowany obiekt ma 350 metrów długości i 2 metry szerokości. Preferowanym materiałem przy wymianie chodnika jest kostka brukowa (wraz z podbudową). Należy zastosować kostkę o grubości 6 cm, przy zjazdach do posesji 8 cm. Projektowany obiekt zakłada także rozbiórkę zniszczonych i montaż nowych krawężników i odzieży.

 

Lokalizacja projektu:

Proponowany obiekt znajduje się od ronda na skrzyżowaniu ul. Sienkiewicza i ul. Kryńskiego, wzdłuż ul. Sienkiewicza i do ul. Kilińskiego.

 

Uzasadnienie realizacji projektu:

Obecna nawierzchnia chodnika jest miejscami zniszczona nierówna i posiadająca ubytki. Krawężniki i obrzeża na całej długości chodnika znajdują się w fatalnym stanie. Ostre rogi ubytków w krawężnikach stanowią zagrożenie dla mieszkańców, gdyż znany jest przypadek pęknięcia opony w rowerze po kontakcie ze starym krawężnikiem.

 

Szacunkowa wartość projektu:

  1. Kostka wraz z podbudową - 134 300,00 zł
  2. Krawężniki + rozbiórka z montażem - 31 600,00 zł
  3. Obrzeża - 13 000,00 zł
  4. Roboty dodatkowe - 10 000,00 zł

Razem: 188 900,00 zł