Komunikat: gospodarowanie odpadami komunalnymi

Burmistrz Miasta Łuków informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z  wszystkich nieruchomości położonych na terenie Miasta Łuków oraz organizacja, prowadzenie i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”.