Bezpańskie zwierzęta - sposób postepowania

Od stycznia 2021 r. Miasto Łuków ma podpisaną umowę ze schroniskiem dla zwierząt „Zwierzaki do wzięcia” w powiecie ryckim dotyczącą opieki nad bezpańskimi zwierzętami z terenu Łukowa. Umowa przewiduje m.in. przyjmowanie do schroniska i zapewnienie opieki bezpańskim czworonogom oraz interwencyjne wyłapywanie bezpańskich zwierząt z terenu miasta.

Jak natomiast zachować się w przypadku napotkania na zwierzęta poszkodowane wskutek wypadków drogowych lub bezpańskie zwierzęta domowe przemieszczające się na terenie miasta? Urząd Miasta Łuków podpowiada, aby w takiej sytuacji skontaktować się z pracownikami magistratu lub zadzwonić na Komendę Powiatową Policji w Łukowie.

Jeżeli zachowanie zwierzęcia wskazuje na zagubienie lub porzucenie, a wszelkie próby ustalenia właściciela okazały się niemożliwe, mieszkaniec powinien zgłosić informację na temat tego zwierzęcia do:

  • Urzędu Miasta Łuków pod nr telefonu 25 797 66 07 (telefon czynny w dniach roboczych, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30), lub:
  • Dyżurnego KPP w Łukowie pod nr telefonu 478 147 210 bądź 478 147 291 (telefon aktywny 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu).

Powyższe procedury należy zastosować również w sytuacji, gdy natrafi się na zwierzę poszkodowane wskutek zdarzenia drogowego, wymagające pomocy weterynaryjnej.

Ponadto na mocy podpisanej umowy z Miastem Łuków, po uprzednim kontakcie z pracownikami Urzędu Miasta pomocy weterynaryjnej zwierzętom udziela Gabinet Weterynaryjny „Vital.Vet”.

Nazwa schroniska współpracującego z Miastem Łuków (również z zamiarem adopcji bezpańskich zwierząt): Schronisko dla zwierząt „Zwierzaki do wzięcia” w Kłoczewie (interwencje po uprzednim zgłoszeniu ze strony Urzędu Miasta).