Dzisiaj jest: 13 Grudnia 2019   |   Imieniny obchodzą: Łucja, Otylia, Eugeniusz

 

Rozpoczęcie Programu Łukowska Karta Mieszkańca

Rozpoczęcie Programu Łukowska Karta MieszkańcaProgram Łukowska Karta Mieszkańca skierowany jest do wszystkich mieszkańców Łukowa, którzy spełnią warunki określone w Regulaminie wydawania i użytkowania Łukowskiej Karty Mieszkańca. Wniosek może złożyć osoba pełnoletnia, która rozlicza podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym w Łukowie oraz deklaruje w zeznaniu podatkowym miasto Łuków jako miejsce zamieszkania. W Programie mogą uczestniczyć dzieci (wówczas wniosek o wydanie karty składa rodzic lub opiekun prawny).

Wniosek o wydanie Karty składa się w formie papierowej (do pobrania ze strony) w Urzędzie Miasta Łuków przy ul. Piłsudskiego 17 – Punkt Obsługi Interesanta (pok. nr 19) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00 lub elektronicznie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie https://lukow.informica.pl.

Do wniosku składanego w formie papierowej należy dołączyć kserokopię, natomiast do wniosku składanego elektronicznie skan, jednego z następujących aktualnych dokumentów:
- pierwszą stronę złożonego PIT-u za poprzedni rok ze stemplem Urzędu Skarbowego w Łukowie poświadczającą rozliczenie podatku;
- urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) wraz z pierwszą stroną PIT-u za poprzedni rok składanego drogą elektroniczną, na której znajduje się wygenerowany numer dokumentu zgodny z identyfikatorem UPO. W przypadku braku na pierwszej stronie PIT-u numeru, o którym mowa powyżej niezbędne jest okazanie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego w Łukowie lub okazanie pierwszej strony PIT poświadczonej przez Urząd Skarbowy w Łukowie.

W przypadku mieszkańca wnioskującego o wydanie Karty dla dziecka do wniosku należy dodatkowo dołączyć ksero/skan aktualnej legitymacji szkolnej (w przypadku dziecka objętego obowiązkiem szkolnym), ksero/skan legitymacji studenckiej (do 26 roku życia), w przypadku rodzin zastępczych - ksero/skan postanowienia sądu, w przypadku rodzinnych domów dziecka - ksero/skan postanowienia sądu.

Karta wydawana jest bezpłatnie. Odbiór Karty następuje osobiście za okazaniem dowodu osobistego wnioskodawcy.

Karta wydawana jest imiennie i może być użytkowana tylko przez osobę, której została wydana. Jest ważna z dowodem osobistym, a w przypadku dzieci i młodzieży z legitymacją szkolną/studencką.

Karta nie jest kartą kredytową, płatniczą, bankomatową, nie zastępuje też żadnej formy płatności.

System zniżek dla posiadaczy Łukowskiej Karty Mieszkańca:

Pływalnia letnia „Delfin”:
- bilet normalny (całodzienny pobyt) – 10 zł,
- bilet ulgowy – 5 zł (całodzienny pobyt),
- dzieci do lat 3 – bezpłatnie,
- bilet w godzinach 16.00 – 20.00 – 3 zł.

Kompleks Rekreacyjny „Zimna Woda”:
- kajak 2 osobowy - 9 zł/godz.
                              - 6 zł/30 minut.