Dzisiaj jest: 27 Stycznia 2020   |   Imieniny obchodzą: Angela, Jan, Przybysław

 

Nadzór inwestorski

Nadzór inwestorskiW dniu 4 września br. burmistrz Łukowa Piotr Płudowski i Józef Sarosiek właściciel Pracowni Projektowej podpisali umowę dotyczącą usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego przez zespół osób posiadających odpowiednie uprawnienia nad wykonaniem robót budowlanych przy budowie i rozbudowie z przebudową infrastruktury technicznej w tym drogowej oraz sportowo-rekreacyjnej oraz przy przebudowie zdegradowanych budynków świetlico-stołówki, budynku magazynowego i przebudowy istniejących ciągów komunikacyjnych w ramach odnowy zdegradowanej przestrzeni miejskiej prowadzącej do rozwiązania zdiagnozowanych problemów społecznych w mieście Łuków.

Wykonawca będzie reprezentował interesy Miasta Łuków na budowie m.in. poprzez sprawowanie kontroli wykonawcy robót budowlanych w zakresie zgodności wykonywanych przez niego robót budowlanych z wymogami Miasta Łuków, w tym w szczególności zgodność z postanowieniami dokumentacji projektowej, przepisami powszechnie obowiązującego prawa (w tym prawa budowlanego), zasadami wiedzy technicznej.

Ponadto, inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany będzie do m.in. kontrolowania budowy (minimum trzy razy w tygodniu) oraz sporządzania na żądanie Miasta Łuków pisemnych miesięcznych raportów z przebiegu robót.