Dzisiaj jest: 16 Września 2019   |   Imieniny obchodzą: Edyta, Kamil, Korneliusz


Ogłoszenie

Zgodnie z art. 6r, pkt. 1ab ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018, poz. 1454 z poźń. zm.) od dnia 06 września 2019 r. środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonywać w kasach Urzędu Miasta Łuków w godz. 7.30 – 15.00 lub na nowy rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie
84 9206 0009 7103 0300 2000 0170


 

Tydzień Przedsiębiorcy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza w dniach 23 - 27 września br. do swoich placówek na „Tydzień Przedsiębiorcy”. Tegoroczne przedsięwzięcie odbywa się pod hasłem „Zatrudniam legalnie - pracuję legalnie”. Tę edycję TP ZUS realizuje we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy. W Łukowie, spotkanie z ekspertami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego i Powiatowego Urzędu Pracy, odbędzie się w dniu 24 września 2019 r. w Inspektoracie ZUS w Łukowie przy ul. Wyszyńskiego 56.

Instytucje współpracujące to m.in. Państwowa Inspekcja Pracy, Urzędy Skarbowe, Urzędy Miasta, Urzędy Gminy, PFRON.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.