Dzisiaj jest: 14 Lipca 2020   |   Imieniny obchodzą: Stella, Bonawentura, Marcelin

XVII sesja Rady Miasta Łuków

W dniu 18 grudnia 2019 roku o godz. 11.00 w sali konferencyjnej im. Jana Pawła II przy ul. Józefa Piłsudskiego 17 w Łukowie odbędzie się XVII sesja Rady Miasta Łuków.

Porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie wniosków do przedstawionego porządku obrad XVII sesji Rady Miasta.
3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miasta.

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działań podejmowanych w okresie od XVI sesji Rady Miasta.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Łuków”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Łuków”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (na lata 2020-2023).
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.
8.1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza Miasta,
8.2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
8.3. przedstawienie opinii Komisji stałych RM,
8.4. dyskusja,
8.5. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej przedstawionym przez Burmistrza Miasta.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie.