Dzisiaj jest: 5 Kwietnia 2020   |   Imieniny obchodzą: Irena, Wincenty, Julianna

Telefony Urzędu Miasta Łuków

 Nabór do przedszkoliNabór do szkół

 

Interaktywna mapa dla firm i mieszkańców

 

Konsultacje w sprawie obwodnicy

Konsultacje w sprawie obwodnicyMiasto Łuków wzięło udział w konsultacjach publicznych dotyczących rządowego projektu Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Samorząd zaproponował m.in. zwiększenie długości odcinka drogi zabezpieczonej do realizacji w charakterze obwodnicy z zapisanych w Programie 3,7 km do co najmniej 12 km.

Z uwagi na aktualny układ urbanistyczny Łukowa i jego powierzchnię, proponowany do realizacji odcinek obwodnicy o długości 3,7 km będzie się wiązał z przebiegiem drogi przez tereny zagospodarowane i zabudowane miasta, co jest sprzeczne z celami szczegółowymi projektu Programu (tj. zwiększeniem płynności przejazdu po drogach krajowych, likwidacją odcinków dróg krajowych przebiegających przez teren zabudowany).

Uzasadniając proponowaną zmianę długości obwodnicy Burmistrz Miasta wskazał, iż w obowiązującym aktualnie Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łuków trasa planowana do realizacji jako droga w charakterze zewnętrznej obwodnicy miasta ma długość ok. 12 km; zlokalizowana jest w dużej mierze poza terenem zwartej zabudowy miejskiej, a jej przebieg skorelowany jest z zamierzeniami urbanistycznymi samorządu.