Dzisiaj jest: 4 Sierpnia 2020   |   Imieniny obchodzą: Dominika, Jan, Protazy

XXVI Sesja Rady Miasta Łuków - zawiadomienie

Informujemy, iż na dzień 31 lipca 2020 r. zwołana została XXVI Sesja Rady Miasta Łuków. Początek obrad zaplanowano na godz. 12.00. Podczas sesji, radni Miasta Łuków będą mieli możliwość obradować w sposób zdalny, tj. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość. Możliwe będzie też obradowanie w tradycyjny sposób, w sali konferencyjnej im. Jana Pawła II przy ul. Piłsudskiego 17 w Łukowie.

Porządek obrad:

  1. 1. Otwarcie.
  2. 2. Przyjęcie wniosków do przedstawionego porządku obrad XXVI sesji Rady Miasta.
  3. 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie.
  4. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/89/2019 Rady Miasta Łuków z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów zmienionej uchwałą Nr XIII/106/2019 Rady Miasta Łuków z dnia 24 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IX/89/2019 Rady Miasta Łuków w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
  5. 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łukowskiemu na wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1312L Trzebieszów – Celiny – Krynka – Kolonia Gręzówka – Łuków (ul. Zimna Woda, ul. Wiatraki, ul. Ławecka) na odcinku: ul. Zimna Woda, ul. Wiatraki, ul. Ławecka.
  6. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.
  7. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
  8. 8. Zamknięcie.