Dzisiaj jest: 22 Stycznia 2019   |   Imieniny obchodzą: Anastazy, Wincenty, Wiktor


Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

Burmistrz Miasta Łuków informuje, że z dniem 1 stycznia 2019 r. na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, nieruchomości będące własnością Miasta Łuków, oddane w użytkowanie wieczyste, zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi (w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne) wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych, stały się własnością dotychczasowych użytkowników wieczystych.

Szczegółowe informacje


Wybory Samorządowe 2014

Uchwała Nr 8/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Łukowie z dnia 18 listopada 2014 roku o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Miasta Łuków w dniu 30 listopada 2014 roku

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łukowie o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta Łuków

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łukowie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Łuków

Uchwała Nr 5/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Łukowie z dnia 21 października 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łuków z dnia 14 października 2014 roku o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych  

Informacja Burmistrza Miasta Łuków z dnia 08 października 2014 roku w sprawie czasu i miejsca przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku  

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych  

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŁUKOWIE z dnia 24 września 2014 ROKU

UCHWAŁA W SPRAWIE PODZIAŁU MIASTA ŁUKÓW NA STAŁE OKRĘGI WYBORCZE

UCHWAŁA W SPRAWIE PODZIAŁU MIASTA ŁUKÓW NA STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łuków z dnia 2 września 2014 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyboru Rady Miasta Łuków 

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

KODEKS WYBORCZY

 

Więcej o wyborach