Andrzej Zdrojewski

Andrzej Zdrojewski to społecznik, regionalista, rzeźbiarz, pasjonat zabytkowej motoryzacji i historyk z zamiłowania. Od lat organizuje różnorodne inicjatywy promujące historię i kulturę regionu, dedykowane mieszkańcom Łukowa w różnym wieku. Jest m.in. założycielem Towarzystwa Fruwającej Muchy - nieformalnej grupy mieszkańców organizującej oddolnie wydarzenia patriotyczne i kulturalne w  mieście oraz Clubu Weteranów Szos promującego m.in. polski dorobek motoryzacyjny. W przeszłości był organizatorem zlotów zabytkowych motocykli, również o charakterze międzynarodowym.

Andrzej Zdrojewski jest również pasjonatem pracy w drewnie oraz pomysłodawcą i twórcą „mówiących kamieni” w parku miejskim w Łukowie, poświęconych wybitnym mieszkańcom Łukowa i Ziemi Łukowskiej, które przypominają lokalną historię oraz ludzi, którzy ją tworzyli. Od lat współpracuje też z lokalnymi instytucjami oraz partnerami społecznymi; organizuje takie wydarzenia, jak m.in. wigilia miejska, „pchli targ”, uroczystości upamiętniające wybuch Powstania Styczniowego, Powstania Warszawskiego, rocznicę bitwy pod Monte Cassino i inne.

Wyróżniony swoim dorobkiem przyczynia się do rozwoju kulturalnego i intelektualnego Łukowa i Ziemi Łukowskiej. Dzięki jego staraniom organizowane były wystawy i ekspozycje poświęcone łukowskim Żydom, odnawiane były także zabytkowe nagrobki na cmentarzu parafialnym św. Rocha w Łukowie. Andrzej Zdrojewski odkrywa też także sylwetki postaci nieznanych szerszemu odbiorcy. To właśnie dzięki jego staraniom Rada Miasta podjęła w 2021 r. uchwałę w sprawie przyznania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Łuków Franciszkowi Maklakiewiczowi.

Mając na uwadze powyższe dokonania Uchwałą Rady Miasta Łuków nr LVII/425/2022 z 28 kwietnia 2022 r. nadano panu Andrzejowi Zdrojewskiemu Odznakę Honorową za Zasługi dla Łukowa.