Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej "Łukowiacy"

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej powstał we wrześniu 1999 r. przy Łukowskim Ośrodku Kultury. Dziś działa jako stowarzyszenie kulturalne założone przez rodziców i jest uznawane za jedną z najlepszych wizytówek Łukowa. Aktualnie zrzesza ponad setkę młodych mieszkańców miasta i powiatu łukowskiego w wieku od 8 do 19 lat, którzy promują i utrwalają folklor naszego regionu oraz różnych stron Polski.

Grupa przez lata dała ponad 250 koncertów, występując zarówno w kraju, jak i wielu państwach europejskich, w tym przed samym papieżem Janem Pawłem II, 15 grudnia 2004 r. W repertuarze „Łukowiaków” znajdują się polskie tańce narodowe: polonez, krakowiak, kujawiak z oberkiem i mazur oraz regionalne tańce i przyśpiewki: lubelskie, rzeszowskie, podlaskie, kurpiowskie, śląskie, górali żywieckich, warmińskie, opoczyńskie i kaszubskie oraz starej Warszawy i Lachów Sądeckich. Dzieci i młodzież tańcząca oraz śpiewająca w Zespole poprzez naukę tradycyjnych pieśni i tańców kształtuje postawy patriotyczne i oddaje cześć wartościom, które były i są bliskie Polakom.

Przy „Łukowiakach: funkcjonuje kapela złożona z kilkunastu muzyków i wokalistów. W społeczną pracę wokół Zespołu poza jego kierownictwem zaangażowanych jest grono ponad stu rodziców i wolontariuszy. Zaplecze grupy stanowi Łukowski Ośrodek Kultury, a środki na stroje, instrumenty i podróże pochodzą z dotacji łukowskich samorządów i instytucji wspierających kulturę oraz indywidualnych darczyńców, którymi zazwyczaj są rodzice tancerzy i muzyków. Członkowie Zespołu uczą się tańca i śpiewu pod okiem fachowców, zawiązują też przyjaźnie z młodzieżą z innych miast Polski i innych państw europejskich,. Przyjaźnie występują też pomiędzy poszczególnymi członkami grupy - także tymi, którzy występowali w nim w przeszłości. Absolwenci „Łukowiaków” z pasją kontynuują swoją przygodę z folklorem, tańcząc z zespołach działających przy uczelniach wyższych.

Zespół ponadto ciągle doskonali swoje umiejętności i korzysta z doświadczenia uznanych autorytetów. Dzieci i młodzież mają możliwość uczestnictwa w warsztatach z Zespołem „Mazowsze” uznawanym za jednym z najwybitniejszych w kraju. Ponadto członkowie „Łukowiaków” organizują tradycyjne doroczne koncerty w Łukowie lub wspólne kolędowanie. Często angażują się w oprawę lokalnych uroczystości. Podsumowaniem działalności Zespołu są jubileuszowe koncerty odbywające się co 5 lat, które gromadzą ponad tysięczną publiczność.

Mając na uwadze powyższe dokonania Uchwałą Rady Miasta Łuków nr 53/391/2022 z 27 stycznia 2022 r. nadano Zespołowi Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej „Łukowiacy” Odznakę Honorową za Zasługi dla Łukowa.