Ryszard Grafik

Ryszard Jerzy Grafik poprzez swoją wybitną działalność społeczną, naukową, popularyzatorską wybitnie przyczynił się do rozwoju lokalnego środowiska w Łukowie.

Grażyna Kulik

Grażyna Kulik poświęciła swoje życie dla innych. Jest jedną z założycielek działającego już od 10 lat Łukowskiego Stowarzyszenia Wspierania Osób z Autyzmem i ich Rodzin „Labirynt”, gdzie od początku funkcjonowania tej organizacji pełni funkcję prezesa.

Andrzej Zdrojewski

Andrzej Zdrojewski to społecznik, regionalista, rzeźbiarz, pasjonat zabytkowej motoryzacji i historyk z zamiłowania. Od lat organizuje różnorodne inicjatywy promujące historię i kulturę regionu, dedykowane mieszkańcom Łukowa w różnym wieku. Jest m.in. założycielem Towarzystwa Fruwającej Muchy - nieformalnej grupy mieszkańców organizującej oddolnie wydarzenia patriotyczne i kulturalne w  mieście oraz Clubu Weteranów Szos promującego m.in. polski dorobek motoryzacyjny. W przeszłości był organizatorem zlotów zabytkowych motocykli, również o charakterze międzynarodowym.

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej "Łukowiacy"

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej powstał we wrześniu 1999 r. przy Łukowskim Ośrodku Kultury. Dziś działa jako stowarzyszenie kulturalne założone przez rodziców i jest uznawane za jedną z najlepszych wizytówek Łukowa. Aktualnie zrzesza ponad setkę młodych mieszkańców miasta i powiatu łukowskiego w wieku od 8 do 19 lat, którzy promują i utrwalają folklor naszego regionu oraz różnych stron Polski.

Longin Kowalczyk

 

Urodził się w 1935 r. w Łukowie, gdzie ukończył szkołę podstawową i liceum, uzyskując maturę w 1952 r. Następnie dostał się na studia medyczne na Akademii Medycznej w Lublinie, by po jakimś czasie zostać z nich relegowanym z powodów politycznych, tj. odmowy wstąpienia do PZPR oraz faktu pozostawania jego ojca w Stanach Zjednoczonych.