Spotkanie z wolontariuszami i Miejski Punkt Pomocy

Z inicjatywy burmistrza Łukowa Piotra Płudowskiego w środę 9 marca zorganizowane zostało spotkanie dla wolontariuszy i grup zaangażowanych w niesienie pomocy charytatywnej przebywającym w Łukowie obywatelom Ukrainy. Jego głównym przesłaniem była chęć skoordynowania charytatywnych działań mających miejsce na terenie miasta.

W trakcie spotkania burmistrz przedstawił dotychczasowe działania Miasta na rzecz wsparcia osób poszkodowanych konfliktem wojennym u naszych wschodnich sąsiadów. Zaproponował też utworzenie centralnego, Miejskiego Punktu Pomocy obywatelom Ukrainy, który będzie mieścił się w budynku handlowym u zbiegu ul. Browarnej i ul. Wyszyńskiego (POD TYM ADRESEM).

W funkcjonowanie Miejskiego Punktu Pomocy zaangażowani mają być wolontariusze, pracownicy Urzędu Miasta Łuków oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Do punktu będzie można przynosić pomoc humanitarną (m.in. produkty żywnościowe i odzież), która trafi następnie do Ukraińców przebywających w Łukowie. Wkrótce podane zostaną informacje na temat godzin funkcjonowania punktu.

Niezależnie od powyższych działań w Łukowie wciąż funkcjonował będzie punkt zbiórki darów, które sukcesywnie trafiać będą za wschodnią granicę na Ukrainę i do miasta partnerskiego Baranówka w obwodzie żytomierskim. Punkt funkcjonujący przy Ośrodku Sportu i Rekreacji działa od poniedziałku do piątku w godz. 13.00 - 17.00. Informacje na temat zbiórki udzielane są pod numerem telefonu +48 510 812 691.

Władze miasta planują także zorganizowanie lekcji języka polskiego dla przebywających w Łukowie Ukraińców. Zajęcia będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Siedleckiej, a osoby które chcą w nich uczestniczyć, powinny wcześniej zgłosić taki fakt osobiście w Urzędzie Miasta lub pod numerem telefonu +48 601 751 833. Ponadto w razie potrzeby uruchomiona zostanie grupa przedszkolna dla dzieci z Ukrainy. Opiekę zapewni dzieciom m.in. wykwalifikowany pedagog biegle posługujący się językiem ukraińskim.