Numery PESEL dla obywateli Ukrainy

Urząd Miasta Łuków informuje, iż przebywający w naszym mieście obywatele Ukrainy, którzy uciekli ze swojego kraju w wyniku konfliktu wojennego z Federacją Rosyjską, mogą starać się o nadanie numeru PESEL umożliwiającego m.in. dostęp do opieki zdrowotnej w Polsce. Numery PESEL dla Ukraińców wydawane są w budynku Urzędu przy ul. Piłsudskiego 17 w godzinach 8:30 - 14:30.

Numer PESEL to ciąg 11 cyfr, które są indywidualnie przypisane każdemu człowiekowi. Z numeru PESEL można wyczytać datę urodzenia oraz płeć. W przypadku Ukraińców, numer ten jest nadawany osobom, które:

  • są obywatelem/obywatelką Ukrainy lub
  • są obywatelem/obywatelką Ukrainy i mają Kartę Polaka, lub
  • są członkiem najbliższej rodziny obywatela/obywatelki Ukrainy, który ma Kartę Polaka, lub
  • są małżonką/małżonkiem obywatela/obywatelki Ukrainy, ale nie mają obywatelstwa ukraińskiego
  • oraz przybyły w okresie od 24 lutego 2022 r. na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi w tym kraju. 

 

Gdzie składa się wniosek o numer PESEL?

Papierowy wniosek składa się osobiście w dowolnym urzędzie gminy na terenie Polski. W przypadku Łukowa, wniosek można złożyć w Urzędzie Miasta Łuków (ul. Piłsudskiego 17). Wniosek wypełnia własnoręcznie osoba, która ubiega się o PESEL. Należy też pamiętać o czytelnym podpisie wnioskodawcy. Cudzoziemiec powinien mieć też dokument, na podstawie którego przekroczył granicę (paszport biometryczny, ukraiński paszport wewnętrzny, akt urodzenia w przypadku dzieci).

Podczas składania wniosku pobiera się odciski palców. Nie dotyczy to dzieci poniżej 12 roku życia. Składając wniosek warto podać swój adres e-mailowy i numer telefonu posiadający polską kartę SIM oraz wyrazić zgodę na założenie profilu zaufanego. Profil ułatwia załatwianie różnych formalności przez Internet.

 

Jak wyrobić numer PESEL dla dziecka?

Za dziecko wniosek może złożyć jego rodzic, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca nad nim faktyczną pieczę. Od osób, które skończyły 12 rok życia, będą pobierane odciski palców.

Ponadto przy wyrabianiu nr PESEL potrzebna jest też fotografia biometryczna o wymiarach 35x45 mm (dla osób, które przebywają na terenie Łukowa fotografię można wykonać bezpłatnie po uzyskaniu zlecenia z Urzędu Miasta).

 

ZOBACZ TEŻ: