Nabór wniosków na mieszkania w ramach inwestycji SIM Lubelskie

Burmistrz Miasta Łuków ogłasza nabór wniosków na mieszkania z możliwością dojścia do własności w ramach inwestycji realizowanej przez SIM Lubelskie Sp. z o.o.

Inwestycja zlokalizowana będzie w Łukowie przy ulicach Wileńskiej i Zagrodowej. Planuje się powstanie dwóch budynków mieszkalnych, sześciokondygnacyjnych, wraz z podpiwniczeniem, gdzie znajdzie się 60 lokali mieszkalnych. Na terenie inwestycji zostanie utworzony parking naziemny, odpowiadający liczbie mieszkań.

Nabór wniosków prowadzony będzie od dnia 20 listopada 2023 roku do dnia 29 grudnia 2023 roku.

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest poprawne wypełnienie wniosku wraz z załącznikami.

Wzory dokumentów dostępne są:
- do pobrania ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łuków https://umlukow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=347&action=details&document_id=1948554
- w formie papierowej w Urzędzie Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków, pokój nr 12.

Informacji na temat naboru udziela Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędy Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków, pokój nr 12 oraz pod numerem telefonu 25 797 66 24.

Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów i zasad przeprowadzania naboru wniosków znajdą Państwo również na stronie: https://umlukow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=291&action=details&document_id=1942561

Wypełnione i podpisane wnioski wraz z załącznikami należy:
- złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków;
- złożyć poprzez platformę ePUAP;
- przesłać listem poleconym na adres Urzędu Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków z dopiskiem „nabór wniosków SIM Lubelskie” (decyduje data i godzina wpływu wniosku do Urzędu Miasta Łuków).

Dodatkowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa w programie SIM jak i samej inwestycji znajdą Państwo na: www.simlubelskie.pl

Pliki do pobrania:

Uchwała NR LXXXI/629/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 26 października 2023 r. w sprawie kryteriów i zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych budowanych w ramach inwestycji mieszkaniowej realizowanej przez społeczną inicjatywę mieszkaniową SIM Lubelskie Sp. z o.o. w Lublinie

- Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego budowanego w ramach inwestycji mieszkaniowej realizowanej przez społeczną inicjatywę mieszkaniową SIM Lubelskie Sp. z o.o. w Lublinie

- Budynek mieszkalny - rzut parteru

- Budynek mieszkalny - rzut kondygnacji

- Informacja dotycząca naboru wniosków w ramach inwestycji Sim Lubelskie – słownik pojęć