Wyniki ankiety - linia Ł1 komunikacji miejskiej

19 czerwca w Łukowie ruszył pilotażowy system komunikacji miejskiej, realizowany przez spółkę PKS w Łukowie S.A. W okresie wakacyjnym autobusy 7 dni w tygodniu kursowały na linii „Ł1” łączącej m.in. południową część miasta z oddanym do użytku zmodernizowanym Kompleksem rekreacyjnym „Zimna Woda”. W związku z powyższym Urząd Miasta przygotował ankietę na temat komunikacji, którą wypełnić można było do końca sierpnia.

Z możliwości wypełnienia ankiety skorzystało 895 osób, z których 74,2% zadeklarowało korzystanie z komunikacji. Osoby te w zdecydowanej większości bardzo pozytywnie oceniły zaproponowaną przez Miasto usługę. W ankiecie padały pytania dotyczące subiektywnej oceny m.in. częstotliwości kursowania i punktualności autobusów, jakości taboru technicznego, a także poziomu bezpieczeństwa w pojazdach komunikacji miejskiej.

Ankietowani mogli też wskazać, jakie czynniki powodują, że korzystają z komunikacji, bądź jednak preferują inny środek transportu. Ankieta zakończyła się zdecydowanym wskazaniem przez osoby korzystające z usługi, iż komunikacja miejska w Łukowie powinna być kontynuowana i rozwijana także w przyszłym roku.

Wyniki ankiety dostępne są w galerii zdjęć poniżej: