Terminy polowań na zwierzynę

Koło Łowieckie „Niedźwiedź” realizując art. 42ab Ustawy Prawo łowieckie informuje o terminach polowań przeprowadzanych przez myśliwych. Terminy przedstawione zostały w załączniku.

Polowania w sezonie 2021/2022 trwać będą w miesiącach listopad 2021 r. – luty 2022 r. Odławiana zwierzyna to: dzik, lis, zając oraz kaczki. Poniżej informacje z terminami polowań.