Zakaz używania wyrobów pirotechnicznych

Od Wigilii do końca stycznia na terenie całego województwa lubelskiego obowiązywać będzie zakaz używania wyrobów pirotechnicznych. Wojewoda Lech Sprawka wydał 20 grudnia rozporządzenie w tej sprawie, w którym jednak zastosowano wyjątki w wigilię 24 grudnia, a także w sylwestra oraz Nowy Rok 31 grudnia i 1 stycznia.

Niedostosowanie się do zakazu grozić może karą grzywny. Zakaz nie dotyczyć będzie pokazów pirotechnicznych organizowanych przez podmioty zawodowo trudniące się tego typu działalnością oraz do podmiotów uprawnionych do korzystania z materiałów pirotechnicznych na mocy odrębnych przepisów.

„Rozporządzenie wydane zostało w celu ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego” - napisano w informacji Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Treść rozporządzenia dostępna jest POD TYM ADRESEM (plik PDF).