Budżet Obywatelski 2023 - czekamy na wnioski od mieszkańców

Przez dwa tygodnie, od 25 lipca do 5 sierpnia mieszkańcy Łukowa będą mieli możliwość składania propozycji projektów do zrealizowania ze środków II edycji Łukowskiego Budżetu Obywatelskiego. Tym razem, oprócz składania projektów tradycyjną drogą (tzn. papierową w Urzędzie Miasta), pomysłodawcy BO oddają do użytku specjalną stronę internetową, za pośrednictwem której będzie można wziąć udział we wszystkich etapach tego przedsięwzięcia. Do rozdysponowania jest 300 tys. zł, a zwycięski projekt (lub projekty) zrealizowany zostanie w 2023 roku.

Miasto Łuków po raz kolejny rusza z procedurą budżetu obywatelskiego, czyli specyficznych konsultacji społecznych z mieszkańcami, którzy samodzielnie zadecydują, na co wydać część miejskich pieniędzy. Pierwszym etapem II edycji Łukowskiego Budżetu Obywatelskiego będzie składanie wniosków z propozycjami projektów do realizacji. Zgodnie z regulaminem, projekt może złożyć mieszkaniec miasta w wieku min. 16 lat, z zastrzeżeniem, iż w przypadku osoby niepełnoletniej dodatkowo dołączona powinna być zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Niezbędne dokumenty (formularz zgłoszeniowy, lista poparcia i ewentualna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego) zostały udostępnione na stronie internetowej Urzędu Miasta pod adresem: http://www.lukow.pl/dla-mieszkancow/budzet-obywatelski/dokumenty-do-pobrania lub na nowej stronie internetowej dedykowanej Łukowskiemu Budżetowi Obywatelskiemu, dostępnej pod adresem Łukowski Budżet Obywatelski (budzet-obywatelski.org). Ponadto sama strona umożliwia zgłoszenie wniosku i załączenie listy poparcia drogą online.

 

 

Niezależnie od udostępnienia systemu informatycznego, formularze zgłoszeniowe zostaną też udostępnione w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Łuków (ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków, Punkt Obsługi Interesanta, pokój nr 19, parter budynku). Gorąco zachęcamy do włączenia się do drugiej w naszym mieście edycji budżetu obywatelskiego.