Zwrot kosztów za przewóz do szkół i placówek oświatowych

Urząd Miasta Łuków informuje o możliwości otrzymania zwrotu kosztów przewozu dziecka lub ucznia niepełnosprawnego do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023.

Aby otrzymać zwrot kosztów, należy złożyć do 30 sierpnia w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łuków (ul. Piłsudskiego 17, pokój 113) odpowiednie dokumenty. Są nimi:

  1. Wniosek w sprawie zwrotu kosztów przewozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego i jego rodzica/opiekuna do przedszkola/szkoły/ośrodka;
  2. Orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
  3. Zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka/ucznia do przedszkola/szkoły/ośrodka;
  4. Dokument potwierdzający średnie zużycie paliwa na 100 km dla danego pojazdu według danych producenta;
  5. Dowód rejestracyjny pojazdu (do wglądu).

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 25 797 66 51

 

Do pobrania: