Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łuków - 2.08.2022 r.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Łuków informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łuków przy ul. Józefa Piłsudskiego 17 oraz na stronach internetowych zostały umieszczone wykazy nieruchomości stanowiących własność Miasta Łuków, położonych w Łukowie przy ulicach: Ks. St. Brzóski, Kościelnej, Spokojnej, Ks. Kard. St. Wyszyńskiego, Stawki, Południowej oraz pomiędzy ulicami: Siedlecką a Stanisława Staszica, Stefana Żeromskiego a Jana Kilińskiego, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat.

Wykazy podlegają wywieszeniu na okres 21 dni licząc od dnia 2 sierpnia 2022 roku.

Burmistrz Miasta Łuków

/-/ Piotr Płudowski