Preferencyjny zakup węgla w 2023 r.

Urząd Miasta Łuków informuje o możliwości zakupu preferencyjnego węgla (deklarowanej ilości na 2023r.) przez mieszkańców. Cena wynosi 2000 ZŁ BRUTTO ZA TONĘ surowca.

Wpłaty można dokonywać:

  • gotówką w Kasie Urzędu Miasta lub
  • na rachunek bankowy według instrukcji, którą mieszkańcy otrzymali w momencie składania wniosków.

Po zaksięgowaniu płatności mieszkańcy, którzy są uprawnieni do preferencyjnego zakupu węgla, będą informowani przez pracowników Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Łukowie o możliwości odbioru węgla z placu Przedsiębiorstwa. 

UWAGA! W cenie ustalonej przez Miasto Łuków - 2000 ZŁ BRUTTO ZA TONĘ WĘGLA - nie są uwzględnione koszty transportu surowca z PEC do gospodarstw domowych mieszkańców (art. 5 ust. 3 Ustawy). Zainteresowane osoby muszą więc samodzielnie zatroszczyć się o odbiór węgla ze składu.

Informujemy także, iż uprawnieni mieszkańcy - którzy nie złożyli w 2022 r. wniosku o preferencyjny zakup węgla - mają możliwość jego zakupu również w nowym roku. Stosowne formularze przyjmowane są w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu, przy ul. Zdanowskiego 15. Wniosek może złożyć osoba fizyczna zamieszkująca w Łukowie w gospodarstwie domowym na rzecz którego dokonywany jest zakup węgla. Prosimy, aby wnioski składali mieszkańcy uprawnieni do otrzymania dodatku węglowego, co uprości proces ich weryfikacji.

UWAGA! Osoby, które złożyły wniosek i chcą zrezygnować z możliwości zakupu preferencyjnego paliwa stałego, proszone są o złożenie stosownego oświadczenia w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu, przy ul. Zdanowskiego 15 do 28 lutego 2023 r.

UWAGA! Zgodnie z przepisami, możliwość kupna węgla za pośrednictwem Miasta Łuków NIE PRZYSŁUGUJE osobom, które zdążyły już nabyć w formie zakupu preferencyjnego paliwo stałe na sezon grzewczy 2022/2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto. Powyższa zasada dotyczy nie tylko wnioskodawców, ale też wszystkich innych członków gospodarstwa domowego.

Szczegółowe zapytania dot. zakupu preferencyjnego dostępne są w Urzędzie Miasta pod numerem telefonu 25 797 66 82 oraz na stronie www.cieplo.gov.pl/qna.