Urząd Miasta Łuków przypomina o konieczności przedłużenia terminu ważności Łukowskiej Karty Mieszkańca. Dzięki temu mieszkańcy Łukowa wciąż będą mogli korzystać ze zniżek na usługi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie oraz z oferty Łukowskiego Ośrodka Kultury.

Kto powinien przedłużyć Kartę?

Kartę powinny przedłużyć osoby, które wyrobiły ją w latach ubiegłych (tj. 2019, 2020, 2021, 2022 r.) i nie przedłużały jej ważności w tym roku bądź w przeszłości. Osoby, które po raz pierwszy wyrobiły Kartę, bądź zdążyły przedłużyć jej ważność w roku 2023, nie muszą podejmować żadnych czynności - ważność ich dokumentu zakończy się dopiero na koniec kwietnia 2024 r.

Dlaczego należy przedłużyć ważność Karty?

Idea Łukowskiej Karty Mieszkańca zakłada premiowanie osób mieszkających na terenie miasta i odprowadzających podatki w Łukowie, z których później są realizowane m.in. miejskie inwestycje. Z uwagi, iż w ciągu roku następują ruchy migracyjne (tj. mieszkańcy mogą się osiedlać w naszym mieście, bądź przeprowadzać do innych miejscowości), rejestr osób uprawnionych do korzystania ze zniżek musi być cyklicznie aktualizowany. Z Karty powinni bowiem korzystać wyłącznie łukowianie.

Przedłuż Łukowską Kartę Mieszkańca przez Internet

Ważność Łukowskiej Karty Mieszkańca można przedłużyć samodzielnie, bez konieczności osobistego pojawiania się w Urzędzie Miasta. Do dyspozycji mieszkańców jest strona internetowa https://lukow.informica.pl, wymagająca jednak wcześniejszej rejestracji w systemie ŁKM. Po zarejestrowaniu jako jedna z pozycji menu pojawi się właśnie możliwość przedłużenia dokumentu.

Przedłużenie ważności Łukowskiej Karty Mieszkańca drogą elektroniczną polega na złożeniu (np. zeskanowaniu) tych samych załączników, które są wymagane przy tradycyjnej formie, tj. pierwszej strony zeznania PIT za ubiegły rok podatkowy oraz Urzędowego Poświadczenia Odbioru, tzw. UPO. W przypadku przedłużania karty dla dzieci, niezbędne są też inne dokumenty, zgodne z Regulaminem. Gdy dokumenty zostaną zweryfikowane przez urzędników, posiadacz Karty zostanie powiadomiony o jej przedłużeniu na kolejny rok.

Tradycyjne przedłużenie ważności Karty

Osoby, które chcą przedłużyć ważność Karty w sposób tradycyjny, mogą uczynić to w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Łuków (budynek magistratu, ul. Piłsudskiego 17). Wówczas do papierowego wniosku o przedłużenie Karty należy dołączyć kserokopię pierwszej strony złożonego PIT za poprzedni rok rozliczeniowy poświadczającą rozliczenie podatku. W przypadku gdy mieszkaniec miasta rozlicza się w sposób elektroniczny, niezbędne będzie też przedłożenie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru. W przypadku mieszkańca wnioskującego o wydanie Karty dla dziecka, do wniosku należy dodatkowo dołączyć ksero/skan aktualnej legitymacji szkolnej lub studenckiej, a w przypadku rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka ksero/skan odpowiedniego postanowienia sądu.

Co warto jeszcze wiedzieć?

Z uwagi na to, iż weryfikacja mieszkańca następuje w oparciu o fakt odprowadzania przez niego podatków w mieście, ważność Łukowskiej Karty Mieszkańca domyślnie wyznaczana jest do końca kwietnia danego roku (tj. kiedy mija termin składania zeznań podatkowych za rok poprzedni) choć termin ten w szczególnych sytuacjach może być zmieniany przez burmistrza. W tym roku ostatni dzień kwietnia to niedziela, więc deklaracje PIT można składać do 2 maja.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, ważność Karty przedłużona została o kilka dni, tak aby w weekend majowy nie pozbawiać ich możliwości tańszego skorzystania m.in. z basenów krytych „Delfinek”. Mimo to, osoby posiadające Kartę chcąc zachować przywileje, wraz będą musiały przedłużyć jej ważność.

Łukowska Karta Mieszkańca wydawana jest bezpłatnie. Odbiór Karty następuje osobiście za okazaniem dowodu osobistego wnioskodawcy. Karta wydawana jest imiennie i może być użytkowana tylko przez osobę, której została wydana. Jest ważna z dowodem osobistym, a w przypadku dzieci i młodzieży z legitymacją szkolną/studencką. Karta nie jest kartą kredytową, płatniczą, bankomatową, nie zastępuje też żadnej formy płatności.

ZOBACZ TEŻ: