Wyłożeniu do publicznego wglądu

Zgodnie z Obwieszczeniem Burmistrza Miasta Łuków z dnia 16 maja 2023 r. wykłada się do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy terenem PKP, rzeką Krzną Południową, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego, ul. Partyzantów, ul. Cieszkowizna, ul. Prusa i ul. Międzyrzecką wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się POD TYM ADRESEM.