Decyzje podatkowe - informacja dla mieszkańców

Burmistrz Miasta Łuków zawiadamia, że w dniach od 12 lutego do 29 lutego 2024 r. na terenie miasta Łuków upoważnieni przez Burmistrza Miasta pracownicy będą doręczać mieszkańcom Łukowa decyzje w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego na rok 2024.

Osoby doręczające decyzje nie mają uprawnień do pobierania wpłat podatków wynikających z decyzji. Wpłat można dokonywać w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy znajdujący się na odwrocie decyzji.

Decyzje należy pokwitować czytelnym podpisem wraz ze wskazaniem daty odbioru.

Wszelkich informacji na temat wymiaru podatków na rok podatkowy 2024 udzielają pracownicy Referatu Podatków, Opłat Lokalnych i Niepodatkowych Należności Budżetowych Urzędu Miasta Łuków, ul. J. Piłsudskiego 17, pok. Nr 2 i 3, tel. 25 797 66 14 i 25 797 66 15.