Odpady zielone zbieramy bez limitu!

Urząd Miasta Łuków informuje, że od 1 stycznia 2024 r. został zniesiony limit odpadów z pielęgnacji terenów zielonych. Oznacza to, że mieszkańcy Łukowa mogą bez ograniczeń oddawać powstałe na ich nieruchomościach liście, rozdrobnione gałęzie, bądź trawę. Odbiór ww. odpadów od kwietnia 2024 roku będzie odbywał się w pojemnikach, a nie jak dotychczas w workach.

W związku z powyższym, każdy właściciel nieruchomości powinien wyposażyć nieruchomość w pojemnik  koloru brązowego do gromadzenia odpadów z pielęgnacji terenów zielonych.

Jednocześnie informujemy, iż niezależnie od powyższych udogodnień, każdy mieszkaniec ma możliwość kompostowania odpadów zielonych w przydomowych kompostownikach lub dostarczenia ich osobiście do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Świderskiej 128.

Ponadto od 1 stycznia 2024 r. w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych obowiązuje limit odbioru opon w ilości 8 sztuk rocznie na jedną nieruchomość.