Rozdane środki na pożytek publiczny

Burmistrz Miasta Łuków informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań Miasta o charakterze pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Wartość przyznanych dotacji opiewa na kwotę 80 tys. zł.

Otwarty konkurs ofert ogłoszony został 11 marca, natomiast 11 kwietnia nastąpiła ocena złożonych przez organizacje społeczne ofert. W ramach powyższego zostali wybrani niżej wymienieni oferenci:

1) Klub Abstynenta „Jutrzenka” ul. Wyszyńskiego 45A, 21 – 400 Łuków.
Zadanie Nr 1 z treści ogłoszenia o otwartym konkursie ofert z dnia 11.03.2024 r.: Zorganizowanie imprezy integrującej środowiska trzeźwościowe, kluby abstynenckie i grupy AA.
Wysokość przyznanych środków publicznych w kwocie - 4.500,00 złotych.

2) Klub Abstynenta „Jutrzenka” ul. Wyszyńskiego 45A, 21 – 400 Łuków.
Zadanie Nr 2: Zorganizowanie obozu terapeutycznego dla członków Klubu Abstynenta i ich rodzin, połączonego z realizacją programu zajęć terapeutycznych prowadzonych przez terapeutę posiadającego odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
Wysokość przyznanych środków publicznych w kwocie - 37.000,00 złotych.

3) Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Żołnierzy Niepodległej 7, 20 – 078 Lublin, Hufiec Łuków, ul. Ks. St. Brzóski 2, 21-400 Łuków.
Zadanie Nr 3: Projekt „Odetchnij pełną piersią" - organizacja zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.
Wysokość przyznanych środków publicznych w kwocie - 15.000,00 złotych.

4) Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „ŁUKOVIA”, ul. Partyzantów 15, 21 – 400 Łuków.
Zadanie Nr 4: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży zagrożonej podejmowaniem zachowań ryzykownych poprzez treningi i zawody sportowe.
Wysokość przyznanych środków publicznych w kwocie - 3.300,00 złotych.

5) Łukowskie Stowarzyszenie Rozwoju, ul. Tryboniów 3a, 21 – 400 Łuków.
Zadanie Nr 4: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży zagrożonej podejmowaniem zachowań ryzykownych poprzez treningi i zawody sportowe.
Wysokość przyznanych środków publicznych w kwocie - 5.000,00 złotych.

6) Stowarzyszenie Szachistów „Szachpol” w Łukowie, ul. Wiatraki 1, 21 – 400 Łuków.
Zadanie Nr 4: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży zagrożonej podejmowaniem zachowań ryzykownych poprzez treningi i zawody sportowe.
Wysokość przyznanych środków publicznych w kwocie - 3.000,00 złotych.

7) Stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej, ul. Wyszyńskiego 20, 21-400 Łuków
Zadanie Nr 4: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży zagrożonej podejmowaniem zachowań ryzykownych poprzez treningi i zawody sportowe.
Wysokość przyznanych środków publicznych w kwocie - 12.200,00 złotych.

Pełną treść ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań miasta o charakterze pożytku publicznego w 2024 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym znaleźć można POD TYM ADRESEM.