Bon energetyczny - wnioski od 1 sierpnia

Urząd Miasta Łuków informuje mieszkańców o możliwości składania wniosków o przyznanie tzw. bonu energetycznego. Zainteresowane osoby będą mogły składać stosowne wnioski już od 1 sierpnia.

Bon energetyczny przysługiwać będzie za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. Jest to jednorazowe świadczenie pieniężne dla gospodarstw domowych, których przeciętne dochody w roku 2023 nie przekroczyły 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Przy wypłacie bonu obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że bon będzie wypłacany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a jego kwota będzie zmniejszana o kwotę tego przekroczenia. Świadczenie może wynieść minimalnie 20 zł.

Zgodnie z Ustawą o bonie energetycznym, wysokość świadczenia będzie zależała od liczby osób w gospodarstwie domowym:

  • dla jednoosobowego gospodarstwa domowego – 300 zł;
  • dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób – 400 zł;
  • dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób – 500 zł;
  • dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób – 600 zł. 

Dla osób korzystających ze źródła ogrzewania zasilanego energią elektryczną (np. pompa ciepła czy piec akumulacyjny), przewidziane jest wsparcie finansowe zwiększone o 100%. W tych przypadkach należą się osobom uprawnionym następujące stawki bonu energetycznego:

  • dla jednoosobowego gospodarstwa domowego – 600 zł;
  • dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób – 800 zł;
  • dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób – 1000 zł;
  • dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób – 1200 zł. 

UWAGA! Wnioski o wypłatę bonu energetycznego można składać w terminie od 1 sierpnia do 30 września 2024 r. Stosowne druki dostępne są poniżej, a dokumenty będzie można składać w jednej z następujących form:

  • elektronicznie na skrzynkę ePUAP Urzędu Miasta Łuków (w przypadku składania wniosku w formie elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego);
  • tradycyjnie (papierowo) w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łuków, przy ul. Zdanowskiego 15, 21-400 Łuków, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30.

Dodatkowe informacje na temat świadczenia można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łuków w godzinach 07:30 – 15:30 lub pod numerem telefonu: 25 798 30 09.

 

Załącznik do pobrania: