Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Łuków informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łuków przy ul. Józefa Piłsudskiego 17 oraz na stronach internetowych zostały umieszczone wykazy nieruchomości stanowiących własność Miasta Łuków położonych w Łukowie przy ulicach: Ks. St. Brzóski, Spokojnej, Staropijarskiej, Dr W. Dmocha, 700-lecia, Zapowiednik, Glinki, Radzyńskiej, Gospodarskiej, Królik, Jana Sobieskiego, przy Al. R. Kaczorowskiego, w pobliżu ulic: Radzyńskiej, Łapiguz oraz pomiędzy ulicami: Radzyńską a Świderską, Radzyńską a Domaszewską, Glinki a Królik, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat.

Wykazy podlegają wywieszeniu na okres 21 dni licząc od dnia 18 sierpnia 2020 roku.

Burmistrz Miasta Łuków
/-/ Piotr Płudowski