Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łuków

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Łuków informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łuków przy ul. Piłsudskiego 17 oraz na stronach internetowych został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Łuków położonych w Łukowie przy ul. Nowogródek, przy ul. Południowej, przy ul. Łapiguz, przy ul. Podgórnej oraz przy ul. Zakolejnej przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Uwaga na upały!

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Warszawie informuje o II stopniu zagrożenia upałami, które będą występować na terenie powiatu łukowskiego od niedzieli 13 sierpnia.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1, 1b i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Łuków informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łuków przy ul. Józefa Piłsudskiego 17 oraz na stronach internetowych zostały umieszczone wykazy nieruchomości stanowiących własność Miasta Łuków, położonych w Łukowie przy ulicach: Ks. St. Brzóski, 700-lecia, Dr W. Dmocha, J. Sobieskiego, Zapowiednik, Glinki, Radzyńskiej, Gospodarskiej, Królik, w pobliżu ulic: Radzyńskiej i Łapiguz oraz pomiędzy ulicami: Radzyńską a Świderską, Radzyńską a Domaszewską, Glinki a Królik, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat.

BO 2024: Czas start!

Przez najbliższe dni, tj. od 7 do 18 sierpnia mieszkańcy Łukowa będą mieli możliwość składania propozycji projektów do zrealizowania ze środków III edycji Łukowskiego Budżetu Obywatelskiego. W tym celu zachęcamy do skorzystania z dedykowanej strony internetowej, za pośrednictwem której można przeprowadzić niemal cały proces zgłoszenia bez wychodzenia z domu.

Zalecane zasady postępowania w przypadku obecności lisa

Szanowni mieszkańcy, w nawiązaniu do ostatnich doniesień i zgłoszeń dotyczących obecności dzikich zwierząt (lisów) na terenie Łukowa, zalecamy stosowanie się do opracowanych przez Urząd Miasta Łuków zaleceń.