RPOZ Edycja 2. Pozytywna ocena wniosków

Burmistrz Miasta Łuków informuje, że Komisja do spraw wyboru wstępnych zgłoszeń proponowanych do aplikowania o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Edycja 2. oceniła formalnie i merytorycznie wstępne zgłoszenia złożone przez uprawnione podmioty. W wyniku oceny dwa wstępne zgłoszenia zostały zakwalifikowane na Listę rankingową wstępnych zgłoszeń proponowanych do aplikowania o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Edycja 2.

Uwaga na upały!

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Warszawie informuje o II stopniu zagrożenia upałami, które będą występować na terenie powiatu łukowskiego w sobotę i niedzielę 5 i 6 sierpnia.

Uwaga na intensywne opady deszczu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie informuje o I stopniu ostrzeżenia przed silnymi opadami deszczu z burzami, które będą występować na terenie powiatu łukowskiego we wtorek oraz środę 1 i 2 sierpnia 2023 r.

Rządowy Program Odbudowy Zabytków - edycja 2. Czekamy na zgłoszenia od mieszkańców

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łuków o naborze wstępnych zgłoszeń proponowanych do aplikowania o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Edycja 2.

Ogłoszenie - "Motożyła"

Burmistrz Miasta Łuków informuje, że w dniu 26.07.2023 r. do Urzędu Miasta Łuków wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie miłośników dawnej motoryzacji „Motoweterani” z siedzibą w Łukowie, ul. Nowogródek 59, na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.