Ogłoszenie - "W 365 zdjęć po Łukowie"

Burmistrz Miasta Łuków informuje, że w dniu 18.07.2023 r. do Urzędu Miasta Łuków wpłynęła oferta złożona przez Fundację Cegiełkowo Pasja i Pomoc z siedzibą w Łukowie, Cieszkowizna 13, na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Ogłoszenie - „Kulturalna Inicjatywa Społeczna”

Burmistrz Miasta Łuków informuje, że w dniu 18.07.2023 r. do Urzędu Miasta Łuków wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie „Kulturalna Inicjatywa Społeczna” z siedzibą w Łukowie, ul. Świderska 42b, na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Kondolencje

Z dużym smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Pani Leokadii Jazurek - mamy Pani Jadwigi Skwarek, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Łukowie, a także teściowej Pana Andrzeja Skwarka, Radnego Miasta Łuków. Kondolencje oraz wyrazy współczucia z powodu utraty bliskiej osoby składają Rada Miasta Łuków, Burmistrz Miasta Łuków oraz pracownicy Urzędu Miasta Łuków.

Uwaga na burze z gradem

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Warszawie informuje o I stopniu zagrożenia burzami z gradem, które mogą występować na terenie powiatu łukowskiego w sobotę 22 lipca.

Uwaga na burze z gradem

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Warszawie informuje o I stopniu zagrożenia burzami z gradem, które mogą występować na terenie powiatu łukowskiego w czwartek 20 lipca.