Decyzje podatkowe - informacja dla mieszkańców

Burmistrz Miasta Łuków zawiadamia, że w dniach od 12 lutego do 29 lutego 2024 r. na terenie miasta Łuków upoważnieni przez Burmistrza Miasta pracownicy będą doręczać mieszkańcom Łukowa decyzje w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego na rok 2024.

Ogłoszenie - Karate drogą do sukcesu

Burmistrz Miasta Łuków informuje, że w dniu 7.02.2024 r. do Urzędu Miasta Łuków wpłynęła oferta złożona przez Łukowski Klub Karate Kyokushin „Mawashi” z siedzibą w Łukowie na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Od 19 lutego zmiana kursu na linii Ł3

Urząd Miasta Łuków informuje, iż z dniem 19.02.2024 r. zmianie ulega jeden kurs na linii Ł3 komunikacji miejskiej, relacji Łapiguz - Farfak.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łuków

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łuków o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków na terenie Miasta Łuków

84. sesja Rady Miasta Łuków

Przewodniczący Rady Miasta Łuków Krzysztof Okliński informuje o zwołaniu na dzień 15 lutego 2024 r. (tj. czwartek) 86. sesji Rady Miasta Łuków. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej im. Jana Pawła II przy ul. Piłsudskiego 17 (budynek Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego). Początek obrad zaplanowano na godz. 14:00.