Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Łuków informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łuków przy ul. Józefa Piłsudskiego 17 oraz na stronach internetowych zostały umieszczone wykazy nieruchomości stanowiących własność Miasta Łuków położonych w Łukowie: przy ulicy Ks. St. Brzóski, przy ul. Ryszarda Kaczorowskiego, przy ul. Zagrodowej, pomiędzy ul. Ryszarda Kaczorowskiego a ul. Zagrodową, przy ul. Glinki, pomiędzy ul. Glinki a ul. Radzyńską, przy ul. Wiatraki, w pobliżu ul. Wiatraki, przy ul. Świderskiej, przy ul. Juliana Ursyna Niemcewicza, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat.

W celu zapobieżenia rozprzestrzeniania choroby COVID-19, Burmistrz Miasta Łuków odwołuje wyłożenie w dniach od 16 marca do 6 kwietnia 2020 r. uczestnikom postępowania projektu uchwały Rady Miasta Łuków o scaleniu i podziale nieruchomości położonych w Łukowie u zbiegu ulic Nowogródek, Pana Tadeusza i Cegielnianej.

Zarządzenie Nr 34/2020 Burmistrza Miasta z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie powołania członka Łukowskiej Rady  została zamieszczona na stronie BIP UM Łuków pod następującym adresem www.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łuków z dnia 10 marca 2020 r. o terminie przeprowadzenia publicznego losowania członka Łukowskiej Rady Seniorów (nabór uzupełniający na jedno wolne miejsce) oraz Komunikat Burmistrza Miasta z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie imiennej listy osób, których kandydatury zostały zgłoszone na członków Łukowskiej Rady Seniora została zamieszczona na stronie BIP UM Łuków pod następującym adresem:

https://umlukow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=323

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łuków o wyłożeniu do wglądu uczestnikom postępowania projektu Uchwały Rady Miasta Łuków w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Łukowie u zbiegu ulic Nowogródek, Pana Tadeusza i Cegielnianej.