flaga znaki strona www

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 2023 – zadanie jednoroczne)

Nr umowy o dofinansowanie: G/R/83/2023, aneks nr 1 z dnia 30 listopada 2023 r.

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 21 września 2023 r.

Łączny koszt realizacji zadania: 1 014 550,93 zł (słownie: jeden milion czternaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych, 93/100).

Kwota dofinansowania: 507 275,46 zł (słownie: pięćset siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć złotych, 46/100).

Wkład własny: 507 275,47 zł (słownie: pięćset siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć złotych, 47/100).

Termin oddania zadania do użytkowania: czerwiec 2024 r.

Wykaz działań planowanych w ramach realizacji inwestycji:

  • Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe;

  • Podbudowy (parking);

  • Progi;

  • Odwodnienie;

  • Elementy ulic;

  • Nawierzchnie;

  • Chodnik i wjazdy;

  • Oznakowanie poziome i pionowe;

  • Wykonanie tablicy informacyjnej.

Długość drogi objętej wnioskiem o dofinansowanie: 540 m.

tablica RFRD2023 Krynskiego ost