Przedłużamy ważność Łukowskiej Karty Mieszkańca

Burmistrz Miasta Łuków informuje, iż wydłużona zostaje do 30 kwietnia 2022 r. ważność wszystkich aktywnych egzemplarzy Łukowskiej Karty Mieszkańca. Powyższa decyzja to ułatwienie dla mieszkańców, którzy w aktualnej sytuacji epidemicznej - spowodowanej panującą epidemią koronawirusa - nie będą musieli zjawiać się w Urzędzie Miasta, ani wypełniać przez Internet wniosków, by własnoręcznie przedłużyć ważność Karty.

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Warszawie informuje o przymrozkach, które będą występować na terenie województwa lubelskiego. Miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -4 stopni Celsjusza, a przy gruncie do -6 stopni. Temperatura maksymalna 7 i 8 kwietnia wynosić będzie od 5 do 7 stopni Celsjusza.

Wesołego Alleluja!

Wszystkim aktualnym i byłym mieszkańcom Łukowa, turystom, a także osobom, które okazyjnie odwiedzają nasze miasto, pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia radosnych Świąt Wielkanocnych. Niech radość z Zmartwychwstania Pańskiego zagości w Waszych sercach na długi czas i skutkować będzie pomyślnością w życiu codziennym i zawodowym. Wielkanocne życzenia ciepła i pogody ducha składają:

 

Krzysztof Okliński
Przewodniczący Rady Miasta Łuków
wraz z radnymi
Piotr Płudowski
Burmistrz Miasta Łuków
wraz z pracownikami Urzędu Miasta

Punkt informacyjny programu „Czyste Powietrze”

Urząd Miasta Łuków informuje, iż w budynku przy ul. Piłsudskiego 17 funkcjonuje Punkt informacyjny programu „Czyste Powietrze”. Dla mieszkańców informacja ta oznacza, że wszelkie sprawy związane z programem będzie można załatwiać właśnie w magistracie.

Nabór kandydatów do komisji konkursowej

Burmistrz Miasta Łuków działając na podstawie art. 15 ust 2a w zw. z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) do zgłoszenia swojej kandydatury do pracy w Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.